Avvattning av sediment – Vad är det och varför behövs det?

AVVATTNING AV SEDIMENT – VAD ÄR DET OCH VARFÖR BEHÖVS DET?

Avvattning av sediment innebär att man skiljer vatten från sediment för att öka torrsubstanshalten och minska sedimentets volym. Avvattningen gör bortforsling av sedimentet enklare och billigare. Vi förklarar vad avvattning är, varför det behövs, och hur det går till.  Vad är avvattning av sediment?  När sediment tas upp från botten av en vattenmassa, till exempel…

Ansökan om vattenverksamhet – Vanliga utmaningar och lösningar

ANSÖKAN OM VATTENVERKSAMHET

Ansökan om vattenverksamhet – Vanliga utmaningar och lösningar När du utför något ny sorts vattenverksamhet, till exempel anläggning av en brygga eller muddring, kan du behöva ansöka om tillstånd. Vi förklara allt du behöver veta, och hur vi kan hjälpa dig lösa några vanliga problem. Vad innebär egentligen vattenverksamhet?  När du arbetar med vatten på…

Våtmarksklippning

VÅTMARKSKLIPPNING

Skötsel av våtmarker Våtmarker är ett viktigt ekosystem som bidrar till biologisk mångfald och minskning av klimatpåverkan från jordbruk. Likt alla andra naturtyper kräver de skötsel. Framförallt måste de då och då klippas ner för att inte växa igen. Bevara naturens skönhet genom våtmarksklippning En våtmark är ett område där marken är mättad med vatten…