Ansökan om vattenverksamhet – Vanliga utmaningar och lösningar

När du utför något ny sorts vattenverksamhet, till exempel anläggning av en brygga eller muddring, kan du behöva ansöka om tillstånd. Vi förklara allt du behöver veta, och hur vi kan hjälpa dig lösa några vanliga problem.

Vad innebär egentligen vattenverksamhet? 

När du arbetar med vatten på de flesta sätt räknas det som vattenverksamhet. Det kan till exempel vara att du förändrar vattenmängden, vattenområdet, eller bara något sätt påverkar vattenmiljön. Beroende på vad du ska göra med vattnet kan du behöva göra olika saker. Om verksamheten är småskalig kan du endast behöva anmäla din verksamhet till länsstyrelsen. Om verksamheten däremot är storskalig, till exempel om du ska anlägga en ny sjö, kan du behöva ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen efter att du har haft samråd med länsstyrelsen. Detta gäller för både offentliga och privata aktörer. 

Mer precist så delar miljöbalken 11 kap 3 § upp vattenverksamhet i åtta kategorier, som i allmänhet kräver tillstånd enligt 9 §: 

  1. Uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde,
  2. Fyllning eller pålning i ett vattenområde,
  3. Bortledande av vatten från ett vattenområde,
  4. Grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde,
  5. En annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge,
  6. Bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta,
  7. Tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller
  8. Markavvattning.

Vad finns det för krav på vattenverksamhet?

Generellt gäller att du måste ha förfoganderätt över vattnet, att du ska följa miljöbalkens hänsynsregler, att du ska skydda fisket, samt att du inte ska försvåra för annan verksamhet. Utöver detta innebär olika typer av vattenverksamhet olika krav. Ta till exempel de två vanligaste vattenverksamheterna: muddring och anläggning av brygga. 

Muddring

Muddring innebär att man flyttar på bottenmaterial i en vattenmassa. Eftersom muddring kan förändra ekosystemet och ökar risken för övergödning behöver anmälan ta hänsyn till miljöpåverkan. Du behöver också anmäla till vilken bredd och djup som muddringen ska göras. Ifall du ska lägga upp muddermassorna på land kan även det behöva tillstånd.  Ett vanligt problem i detta fall är alltså att man inte vet exakt hur miljön kommer påverkas. Det kan vi hjälpa till med. Vi kan till exempel minska risken för läckage av fosfor och kväve ut i Östersjön genom att kombinera muddringen med vassklippning

Anläggning av brygga

Att anlägga en brygga kräver oftast en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. I detta fall behöver du fundera på hur allmänna och enskilda intressen kan påverkas av bryggan, vilken typ av brygga du ska anlägga (till exempel, ska bryggan vara flytande eller pålad?), och på vattendjupet där bryggan ska anläggas. Eventuellt kan du också behöva ett bygglov och/eller standskyddsdispens för bryggan från kommunen. Ett vanligt problem är att man tänker sig att man ska anlägga en flytande brygga, men att vattnet inte är tillräckligt djupt. I så fall kan vi hjälpa till med pålning. En pålad brygga påverkar nämligen inte vattengenomströmningen på samma sätt, och behöver därför inte lika djupt vatten. 

Hjälp på traven 

Att ansöka om vattenverksamhet är inte det lättaste. Som tur är så har vi på Svensk Vassklippning lång erfarenhet av vattenverksamhet och kan hjälpa dig genom hela processen. En av de viktigaste delarna i en ansökan är att se över miljöpåverkan. Tack vare vår expertis kan vi se till så att din vattenverksamhet är naturvårdande och skonsam för miljön. Om du är i behov av muddring, pålning, eller någon annan vattenverksamhet, så kan du alltid kontakta oss.


FAQ DATA

Vad är vattenverksamhet?

Vattenverksamhet inkluderar i princip allt som du gör med en vattenmassa, såsom muddring eller anläggning av en brygga. Oftast behöver man anmäla verksamheten till länsstyrelsen.

Måste man alltid ansöka om tillstånd för vattenverksamhet?

I de flesta fall krävs att du åtminstone anmäler verksamheten till länsstyrelsen som då ska godkänna den. Om verksamheten är storskalig kan du också behöva ett tillstånd från mark- och miljödomstolen. Det finns dock vissa undantag. Till exempel behöver man inte anmäla vattenverksamhet där det är uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte kommer att skadas, eller om du ska utföra underhåll.

Är det svårt att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet?

Att ansöka om tillstånd kan upplevas som en komplicerad process. Det finns mycket att ta hänsyn till, särskilt när det kommer till miljö. Om du har funderingar kan du alltid kontakta oss på Svensk Vassklippning så hjälper vi dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *