Våtmarksklippning

Våtmarker är en viktig plats för många djurarter. Genom att klippa t ex gamla sjöängar kan man få vadarfåglar att trivas. Förutom att det färdiga resultatet ser fint och prydligt ut har myndigheter intresse av att våtmarkerna underhålls och man kan i vissa fall söka och få bidrag för detta arbete.