Tjänster för offentlig förvaltning (LOU)

Vi leverar tjänster till många kommuner och länsstyrelser. Ett metodiskt arbete med miljö, leveransförmåga och kvalitet gör att vi alltid är intressant som partner i de större uppdragen, samtidigt som vi har både kapacitet och intresse av att hjälpa även privatpersoner och stugföreningar.