Muddring

Muddring innebär att man tar bort material från botten av en vattenmassa. Muddring kan antingen utföras genom sugmuddring eller med grävning, beroende på bottens beskaffenhet. Muddring kan vara användbart både för privata, kommunala, och industriella aktörer. Vi beskriver fördelarna med muddring och vad man ska tänka på.

Miljöaspekter

Muddring kan, om den utförs på ett oförsiktigt sätt, skada den biologiska mångfalden och ekosystemets balans. Om ingreppet däremot genomförs hänsynsfullt kan ekosystemet snabbt återhämta sig. Därför är det viktigt att se till att muddringen utförs av specialister med god miljökunskap. Vi på Svensk Vassklippning har ett tydligt miljöperspektiv med stor respekt och passion för våra gemensamma vattensamlingar i alla dess former. Dessutom har vi lång erfarenhet i branschen, både på mindre och större industriell skala. Vi kan därför erbjuda specialiserade lösningar för just dina behov. Om du funderar på muddring, tveka inte att kontakta oss för rådgivning och en offert.

Grävmuddring

Grävning är den enklare processen. Fördelen med att gräva bort bottensedimentet är att det förblir mer intakt och kan därmed återanvändas. Till exempel kan det användas för att fylla ut tomten. Då fyller man ut en hålighet med muddermassorna, låter dem torka några månader för att till slut lägga jord ovanpå och så gräs. Dessutom är det lättare att få bort stora stenar och dylikt från botten. 

Grävmuddring kan därmed med fördel kombineras med olika bygg- och konstruktionsprojekt. Muddermassorna kan då användas istället för att bara kastas bort. 

Grävmuddring kan även vara relevant om kommunen till exempel har en dyig badplats som inte längre är så trevlig att vistas vid. Då kan muddring vara relevant. Vi gräver bort de övre lagren av sedimentet på botten som orsakar dyn. Om badplatsen har legat oanvänd en längre period kan vi även kombinera muddringen med vassklippning. Då kan badplatsens område utökas och fler människor kan nyttja och njuta av en ren och vacker sjö. Likaså kan en båtränna som har slammat igen vara tecken på att det är dags för muddring. 

Muddring fungerar också som ett sätt att motverka övergödning. Ibland kan sedimentet vara övergött av närsalter såsom kväve och fosfor, det vill säga växternas näringsämnen. Detta rubbar ekosystemets balans. Genom att muddra och gräva bort delar av botten minskar man mängden närsalter och därmed också potentiella övergödningsrelaterade skador. 

Sugmuddring – Effektiv muddringsmetod för bygg- och konstruktionsprojekt

Sugmuddring är en något mer komplicerad process än grävning, varför det främst används när det handlar om miljöfarligt avfall som inte får spillas. Sedimentet blandas också upp med vatten vilket gör det svårare att återanvända. Sugmuddring är ofta passande för större industriella behov då så pass stora muddermassor ska flyttas att grävning blir opraktiskt. Dessutom klarar sugmuddring generellt av djupare vatten. 

Sugmuddring används ofta när industri ska byggas i samband med vatten. Till exempel kräver reningsverk och gruvindustri ofta att vattensamlingar muddras. I dessa fall handlar muddringen främst om att göra vattensamlingen djupare så att man får mer utrymme. Om fartyg ska frakta till och från industrin kan man behöva muddra för att säkerställa deras framkomst.