Muddring

När båtrännan slammat igen eller badplatsen blivit dyig eller om du helt enkelt vill slippa vass och näckrosor, erbjuder vi muddring. Muddring kan ske med antingen mudderpump eller med grävning, beroende på bottens beskaffenhet.