Vassklippning / Vassröjning

När vattenspegeln inte längre syns på grund av vass och näckrosor är det dags att boka tid hos oss för vassklippning / vassröjning. Med professionella redskap och genuint intressse för det öppna vattenlandskapet åtar vi oss vassröjningsuppdrag i sjöar, dammar, viltvatten, åar och vattenhinder på golfbanor.

Eftersom det handlar om bekämpning av vass och vattenväxer tar vi alltid upp klippet ur vattnet. Detta för att minska återförandet av näring, vilket annars leder till att förmultnade växter göder och slammar igen botten.

Vassklippning med amfibiefordon

För att enkelt minska vassbeståndet krävs effektiv vassröjning och upprepad behandling. Här arbetar vi med en för ändamålet specialanpassad amfibiemaskin med flera olika vassklippningsaggregat som tar sig fram både i vatten och på land.

Upp till 1000 kvadratmeter per tim

Stora områden kan snabbt och effektivt avverkas, då klippbredden är från två upptill fem meter. Klippdjupet är mellan 0,5 m – 2,10 m beroende på redskap. 

För att ge dig en uppfattning så avverkas ca 1000 kvm/tim beroende på lokala förhållande. Ungefär hälften så mycket avverkas när vass klipps på land. Därtill kommer ihopsamling och bärgning som normalt tar minst dubbelt så lång tid jämfört med själva klippningen.

Bärgning av vass

Den klippta vassen samlas ihop med stora vassräfsor och bärgas enkelt i land med samma amfibiefordon. Det är viktigt att övergödning motverkas. Genom att bärga iland vassen lyfts mycket gödande näringsämnen som kväve och fosfor ur vattnet, det förbättrar naturligtvis även vattenkvalitén.

Bärgning av annat skräp

Vassräfsan kan också förses med silplåtar. Då kan man enkelt samla ihop, bärga och lyfta i land alger, tång och annat skräp, t ex vid badstränder.