Skötsel av golfbanor

Vi arbetar med naturvårdsskötsel i vattendrag. Verksamheten bedrivs året runt, men under sommarsäsongen ökar intensiteten och antalet anställda kraftigt. Ungefär som på en golfklubb med andra ord. Genom ett övertagande 2022 av Svenska Golf&Turf’s verksamhet Vassbåten har omfattningen av skötsel av vattenhinder på golfbanor ökat starkt och är numera en viktig del i verksamheten. 

Håll din golfbana i toppskick med rätt vård

Det finns stor samlad kunskap och erfarenhet kring vattenvård på golfbanor inom företaget och varje år hålls Vassklippningsakademin där alla medarbetare utbildas och erhåller sitt certifikat. Med den stora flottan av vassklippningsmaskiner och en rikstäckande verksamheten kan underhåll av vattenhinder inför t ex tävlingar genomföras samordnat i rätt tid. Vassbåtarna används förutom att klippa och samla vattenväxter i golfdammar och vattendrag, även till rensning och muddring av sediment. Maskinerna är små och avger ett lågt marktryck, vilket gör att åtgärder i vattendrag kan göras utan stora kostnader för att återställa marken runt omkring.