Skötsel av golfbanor

Grunda dammar och olika typer av vattenhinder på golfbanor spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De medför ett antal stora fördelar, såsom att jämna ut vattenflöden och skapa artrika biotoper. Men de kräver också underhåll. Skötseln av vattenhinder på golfbanor är en viktig process som kräver specialistkunskap. 

Vi arbetar med naturvårdsskötsel i vattendrag. Verksamheten bedrivs året runt, men under sommarsäsongen ökar intensiteten och antalet anställda kraftigt. Ungefär som på en golfklubb med andra ord. Genom ett övertagande 2022 av Svenska Golf&Turf’s verksamhet Vassbåten har omfattningen av skötsel av vattenhinder på golfbanor ökat starkt och är numera en viktig del i verksamheten. 

Håll din golfbana i toppskick med rätt vård

Vi arbetar med naturvårdsskötsel i vattendrag. Verksamheten bedrivs året runt, men under sommarsäsongen ökar intensiteten och antalet anställda kraftigt. Ungefär som på en golfklubb med andra ord. Efter att ha övertagit Svenska Golf & Turf’s verksamhet Vassbåten 2022, har omfattningen av skötsel av vattenhinder på golfbanor ökat starkt och är numera en viktig del i verksamheten. Det finns stor samlad kunskap och erfarenhet kring vattenvård på golfbanor inom företaget och varje år hålls Vassklippningsakademin där alla medarbetare utbildas och erhåller sitt certifikat. För mer information om skötsel av golfbanor och om hur vi kan hjälpa er att bevara golfbanans skönhet så kan du alltid kontakta oss på Svensk Vassklippning. Vi brinner för att främja hållbarhet och mångfald i våra ekosystem, och er golfbana är en viktig del av det.

Vad för slags underhåll behövs? 

Beroende på omständigheterna kan olika typer av underhåll behövas. Till exempel kan du behöva klippa ner vass eller muddra botten.

Klippning av vass

När du inte längre kan se vattenytan på grund av all vass eller näckrosor kan vassklippning behövas. Vassklippningen är inte bara bra för landskapets skönhet. Den biologiska mångfalden mår också bra av att dammen är öppen och solbelyst, med några skuggiga partier.  

Vi sköter vassklippningen med specialiserade amfibiefordon som kan avverka omkring 1000 kvadratmeter i timmen. Med vår stora flotta av vassklippningsmaskiner och en rikstäckande verksamhet kan underhåll av vattenhinder inför till exempel tävlingar genomföras samordnat i rätt tid. Maskinerna är små och avger ett lågt marktryck, vilket gör att åtgärder i vattendrag kan göras utan stora kostnader för att återställa marken runt omkring.

När vassklippningen sedan är slutförd sköter vi även bärgning och bortforsling av den nedklippta vassen. Detta för att minska återförandet av näring, vilket annars kan riskera övergödning av resten av dammen. Genom att vassen bärgas bort så minskar man också mängden fosfor och kväve som läcker ut i vattnet och som potentiellt kan hamna i Östersjön. Processen sköts med samma amfibiefordon, som alltså fungerar lika bra på land som i vatten. Om så önskas kan silplåtar också monteras på vassräfsan, så att annan typ av skräp också kan bärgas. 

Muddring

Ibland kan dammen ha slammat igen och blivit dyig. Det ser inte särskilt fint ut och försvårar upphämtning av golfbollar. Då kan det vara nödvändigt med muddring. Det innebär att man tar bort delar av sedimentet från botten. Muddringen kan ske med antingen mudderpump eller med grävning, beroende på hur botten ser ut. Våra vassbåtar kan också användas till rensning och muddring av sediment. En oförsiktigt utförd muddring kan dock skada ekosystemet i vattenmassan. Därför är det viktigt att anlita miljömedvetna specialister som kan säkerställa att muddringen sker på ett miljömässigt hållbart sätt.