Trädfällning / Stubbfräsning

Vi erbjuder de flesta skogliga tjänster, bl a trädfällning, stubbfräsning och gallring. Självklart erbjuder vi dessa tjänster till alla kunder, men är det dålig terräng med dålig bärighet så är vår kunskap och erfarenhet i kombination med alla maskiner och redskap en trygghet för dig som kund. Vi sticker inte under stol med att vi gärna tar vid där andra går bet inom detta segment. Våra medarbetare innehar alla de certifikat och körkort som behövs för arbetet.

Med uppfinningsrikedom och en lösningsorienterad anda har vi utvecklade metoder och redskap för bearbetning av större arealer av strandängar och våtmarker. Det kan också innebära röjning av alkärr eller att beredande av mark för framtida våtmarker.

Ofta ligger dessa platser i Natura2000-områden eller naturreservat. Vår utgångspunkt är alltid att ge så små avtryck i naturen som möjligt och därför används mindre maskiner och redskap, ofta motormanuellt (t ex motorsåg och röjsåg). I känsliga miljöer väljs ofta felaktiga metoder även av etablerade ekologer och miljökonsulter, vilket kan skapa kraftig återväxt som domineras av ett fåtal arter. Med våra metoder kan växtlighet hållas tillbaka samtidigt som artrikedomen behålls.