Tjänster för föreningar och företag

Ni som tillhör en förening, t ex stug-, brygg- eller vägföreningar kan också anlita oss för att utföra önskade tjänster. 

Kanske har ni en gemensam badplats som behöver öppnas upp för att få mindre vass, näckrosor och även ett bättre vattenflöde? 

Vi har en stor flotta med många maskiner och kan därför utföra stora, omfattande jobb på kort tid, samt att vi har duktiga koordinatorer och maskinförare som gör att arbetet flyter på. 

Vi har också möjlighet att klippa landstående vass, röja sly, fälla träd, muddra och påla.