Svensk Vassklippning

Svensk Vassklippning AB etablerades 2014. Vi är ett professionellt företag som arbetar engagerat och ödmjukt med vatten och markentreprenad kring sjöar och vattendrag. Vi vill att vårt arbete ska skapa en vackrare och mer funktionell strand- och vattenmiljö åt våra kunder. Svensk Vassklippning erbjuder vassklippning, våtmarksklippning, muddring och skötsel av golfbanor!

VASSKLIPPNING / VASSRÖJNING

När vattenspegeln inte längre syns på grund av vass och näckrosor är det dags att boka tid hos oss för vassklippning / vassröjning. Med professionella redskap och genuint intressse för det öppna vattenlandskapet åtar vi oss vassröjningsuppdrag i sjöar, dammar, viltvatten, åar och vattenhinder på golfbanor.

MUDDRING

När båtrännan slammat igen, badplatsen blivit dyig eller om du helt enkelt vill slippa vass och näckrosor, erbjuder vi muddring. Muddring kan ske med antingen mudderpump eller med grävning, beroende på bottens beskaffenhet. 

VÅTMARKSKLIPPNING

Våtmarker är en viktig plats för många djurarter. Genom att klippa gamla sjöängar kan man få vadarfåglar att trivas. Förutom att det färdiga resultatet ser fint och prydligt ut har myndigheter intresse av att våtmarkerna underhålls och man kan i vissa fall söka och få bidrag för detta arbete.

Trädfällning

TRÄDFÄLLNING OCH STUBBFRÄSNING

I marker där trädfällning kompliceras av omgivningens förutsättningar, t ex i sumpmarker,  kan vi stå till tjänst. Med specialanpassade redskap och duktiga medarbetare kan vi hjälpa er med både trädfällning och stubbfräsning.

Vassklippning vid Golfbanor

SKÖTSEL AV GOLFBANOR

Vi arbetar med naturvårdsskötsel i vattendrag. Verksamheten bedrivs året runt, men under sommarsäsongen ökar intensiteten och antalet anställda kraftigt. Ungefär som på en golfklubb med andra ord. Genom ett övertagande 2022 av Svenska Golf&Turf’s verksamhet Vassbåten har omfattningen av skötsel av vattenhinder på golfbanor ökat starkt och är numera en viktig del i verksamheten. 

PÅLNING OCH BOJSTEN

Behöver ni lägga ut bojstenar kan vi hjälpa till med det. Vi har en enkel lösning för att placera ut bojstenar upp till 500 kg.

Med vår pålhammare monterad på den amfibiska redskapsbäraren går arbetet lätt att driva ner pålarna. Vi bygger gärna en spång, eller flera spänger över fast eller oländig mark.