Sala Vassklippning AB etablerades 2014. Vi är ett professionellt företag som arbetar engagerat och ödmjukt med vatten och markentreprenad kring sjöar och vattendrag. Vi vill att vårt arbete ska skapa en vackrare och mer funktionell strand- och vattenmiljö åt våra kunder.

Vassklippning / Vassröjning

När vattenspegeln inte längre syns på grund av vass och näckrosor är det dags att boka tid hos oss för vassklippning & vassröjning. Med professionella redskap och genuint intressse för det öppna vattenlandskapet åtar vi oss vassröjningsuppdrag i sjöar, dammar, vilt-vatten, åar och vattenhinder på golfbanor.

Muddring

När båtrännan slammat igen, badplatsen blivit dyig eller om du helt enkelt vill slippa vass och näckrosor, erbjuder vi muddring. Muddring kan ske med antingen mudder-pump eller med grävning, beroende på bottens beskaffenhet. 


Våtmarksklippning

Våtmarker är en viktig plats för många djurarter. Genom att klippa gamla sjöängar kan man få vadarfåglar att trivas. Förutom att det färdiga resultatet ser fint och prydligt ut har myndigheter intresse av att våt-markerna underhålls och man kan i vissa fall söka och få bidrag för detta arbete.

Trädfällning & Stubbfräsning

I marker där trädfällning kompliceras av omgivningens förutsättningar, t.ex. i sumpmarker,  kan vi stå till tjänst. Med specialanpassade redskap och duktiga medarbetare kan vi hjälpa er med både trädfällning och stubbfräsning.

Golfbanor

År 2022 tog vi över all vassröjning av vattenhinder, pliktområden, på Golfbanor från Svenska Golf&Turf AB. Med vår stora flotta av maskiner kan vi erbjuda rensning i dammar på tider som passar mellan tävlingarna. Vi utför arbete i hela Sverige.

Pålning & Bojsten

Pålning och bojsten