Reducera tillväxten

Den effektivaste tiden att klippa vassen är juni – september, då näringen fortfarande finns kvar i vasstrået. Har det inte varit klippt tidigare spelar det mindre roll när arbetet utförs.

För att reducera vassbeståndet krävs upprepad vassklippning. 

Vassen återhämtar sig snabbt, vilket innebär att man bör ha en långsiktig plan gällande klippning av sin vass. Vi rekommenderar att vassen klipps minst en gång varje år och att detta upprepas flera år i rad för bästa resultat. 

När vassen klipps förhindras eller ”stryps” syretillförseln genom den ihåliga stammen ner till vassens rötter, som ofta växer i syrefattig miljö. Det är därför viktigt att klippa vassen så fort stråna bryter vattenytan.

Vid klippning av fjolårsvass under tidig vår, måste hänsyn tas till sjöfåglar. Har området kända häckande fågelpar, ska klippningen senareläggas. Om bon upptäcks under pågående klippning klipps inte vassen närmast bona, utan sparas till ett senare tillfälle.

Som sagts tidigare krävs flera års upprepade klippningar för att ha möjlighet att uppnå total utrotning. Ett sätt att påskynda utrotningen kan vara att komplettera klippningen med hjälp av en rotkniv som vertilkalskär vassens utlöparrötter och rotfiltsmatta, vilket hämmar återväxten effektivt. Värt att notera är dock att denna åtgärd räknas som muddring, vilket betyder att man kan behöva söka tillstånd.

När väl vassen är utrotad så är det inte ovanligt att näckrosor tar över. Till en början kanske ett uppskattat inslag, men senare ett allt större problem. Att bli av med näckrosor kräver att rotsystemet tas bort, ett omfattande arbete.

Maskinfakta

Våra vassmaskiner är av märket Truxor. Det är för ändamålet specialbyggda redskapsbärare och amfibiefordon som tillverkas i Dorotea, Sverige. Deras unika egenskaper placerar maskinerna i en egen klass, när arbeten ska utföras mellan land och i vatten.

I vattensjuka områden som varken bär person eller fordon tar sig Truxor fram med lätthet. Där det är för mjukt flyter maskinen. I vatten vänder maskinen runt sin egen axel och förflyttar sig med hjälp av paddelförsedda larvband som har hydrostatisk drivning.

Lågt marktryck göra att maskinen tar sig fram utan att skada miljön i ömtåliga områden så som nationalparker och på golfbanor.

Våra vassmaskiner fraktas till uppdragsområdena på specialbyggda trailers. Väl på plats förflyttar maskinerna sedan sig själv både på land och i vatten.

Mer om vass

På svenska säger vi ”bladvass” och är nordens största och mest långlivade gräs. I Sverige är höjden upp till tre meter och sträcker sig ca 1-1,8 meter under vattenytan.

Vassbälten finns utefter strandkanter och är en karaktärsväxt i näringsrika sjöar.  Vass växer också en bit upp på fast mark om jorden är tillräckligt fuktig.

Från sina grova krypande utlöparrötter förökar sig vassen genom ett väl utvecklat utlöparsystem upp via stråna genom vattnet. Vass kan ha en årlig tillväxt och utbredning på ca en meter.

Bladen kan bli upp till en halvmeter långa och har ett karaktäristiskt ”bett” intill strået, som heter Snärpet. Det är lätt att skära sig på bladkanterna, där av namnet vass.

Vassen blommar under augusti och september med en stor och yvig vippa som först är brunviolett för att senare bli mera silverglänsande.

Bladvass förväxlas ibland med Rörflen, som är ett annat storväxt gräs med breda blad. Rörflen heter på latin, Phalaris arundinacea.