Pålning

Vi bygger gärna en spång, eller flera spänger över fast eller oländig mark. Med vår pålhammare monterad på Truxorn går arbetet lätt att driva ner pålarna för att säkra konstruktionen av din spång, eller för staketstolparna i våtmarken. Mindre pålningsarbeten för grunder eller bryggor kan också utföras. Spåntning som pålas ner har många användningsområden, t ex stenkistor och kajkanter. 

Bojsten

Behöver ni lägga ut bojstenar kan vi hjälpa till med det. Vi har en enkel lösning för att placera ut bojstenar upp till 500 kg. Vår metod innebär en kostnadseffektiv lösning för dig med behov av en eller flera bojstenar utlagda utanför din förtöjningsplats.