AVVATTNING AV SEDIMENT – VAD ÄR DET OCH VARFÖR BEHÖVS DET?

Svensk Vassklippning

Avvattning av sediment innebär att man skiljer vatten från sediment för att öka torrsubstanshalten och minska sedimentets volym. Avvattningen gör bortforsling av sedimentet enklare och billigare. Vi förklarar vad avvattning är, varför det behövs, och hur det går till. 

Vad är avvattning av sediment? 

När sediment tas upp från botten av en vattenmassa, till exempel genom sugmuddring, innehåller det förståeligt nog en stor mängd vatten. Vattnet ökar volymen på sedimentet avsevärt och då blir en bortforsling dyrare. Därför är det i princip i alla fall billigare att först avvattna sedimentet, det vill säga ta bort vattnet från sedimentet och öka torrsubstanshalten. Avvattning kan göras antingen passivt, halvpassivt, eller genom mekanisk avvattning. Det åtskilda vattnet måste renas innan det återförs till vattenmassan. 

Varför behöver man avvattna sediment? 

Avvattning av sediment är ett krav vid muddring. Du får inte låta muddermassorna ligga kvar på strandkanten, utan måste forsla bort dem. Det finns inget generellt krav på att muddermassorna ska avvattnas. Men avvattning minskar nästan alltid de totala kostnaderna, vilket är varför det är en god idé.

Avvattningen är särskilt behövd om muddermassorna har flyttats genom sugmuddring. Sugmuddring innebär att man suger upp sediment från vattenmassan med hjälp av en pump. Till skillnad från när man muddrar genom att gräva upp sedimentet innebär sugmuddring att muddermassorna har en låg torrsubstanshalt. 

Hur går avvattning till? 

Det finns tre översiktliga metoder för avvattning. De är passiv, halvpassiv, och mekanisk avvattning. Vi förklarar alla tre. 

Passiv avvattning

Passiv avvattning är den minst komplicerade tekniken. Det går ut på att sedimentsörjan pumpas till en utgrävd bassäng, invallning, eller container, där sedimentet tillåts falla ner på botten. Denna typ av avvattning tar lång tid, ofta flera månader. Dock kan processen påskyndas genom att man sprider ut sedimentet på en öppen plats och/eller i tunna lager. Detta är en enkel metod med låga kostnader, men sedimentet tar mycket plats och kan orsaka en viss bestående effekt på landskapet. 

Halvpassiv avvattning

Halvpassiv avvattning innebär att man pumpar in sedimentet i stora säckar av geotextilduk, så kallade geotuber. Genom att bygga upp ett övertryck pressas vattnet ut genom geotuberna, som fungerar som ett filter. Man tillsätter ofta också polymer som flockningsmedel. Fördelen är att det är en effektiv metod – volymen minskar generellt mellan 50-90% – men nackdelen är att det ofta krävs avancerad rening av vattnet i påföljande steg, innan vattnet återförs till vattenmassan.

Mekanisk avvattning

Mekanisk avvattning utnyttjar speciella maskiner för att skilja vattnet från sedimentet. Till exempel använder man sig av silbandspressar och centrifuger. Denna typ av avvattning är dyrare och är därför mer sällsynt. 

Vi på Svensk Vassklippning har lång erfarenhet inom branschen och kan hjälpa dig både med själva muddringen och med den efterföljande avvattningen. Dessutom har vi ett tydligt miljöperspektiv i alla våra tjänster. Du behöver alltså inte oroa dig för föroreningar eller skador på landskapet. Om du är i behov av avvattning av sediment kan du kontakta oss idag.


FAQ DATA

Vad är avvattning av sediment?

Avvattning av sediment innebär att man skiljer bort vatten från sediment i form av muddermassor.

Varför behöver man avvattna sediment?

Du får inte lämna det muddrade sedimentet på strandkanten, utan måste forsla bort det. Avvattning görs för att minska sedimentets volym och på så sätt minska kostnaderna för bortforsling.

Vilka metoder finns för avvattning av sediment?

Det finns tre övergripande metoder för avvattning: passiv, halvpassiv, och mekanisk.