AVVATTNING AV SEDIMENT – VAD ÄR DET OCH VARFÖR BEHÖVS DET?

Avvattning av sediment innebär att man skiljer vatten från sediment för att öka torrsubstanshalten och minska sedimentets volym. Avvattningen gör bortforsling av sedimentet enklare och billigare. Vi förklarar vad avvattning är, varför det behövs, och hur det går till.  Vad är avvattning av sediment?  När sediment tas upp från botten av en vattenmassa, till exempel…