VÅTMARKSKLIPPNING

Skötsel av våtmarker

Våtmarker är ett viktigt ekosystem som bidrar till biologisk mångfald och minskning av klimatpåverkan från jordbruk. Likt alla andra naturtyper kräver de skötsel. Framförallt måste de då och då klippas ner för att inte växa igen.

Bevara naturens skönhet genom våtmarksklippning

En våtmark är ett område där marken är mättad med vatten under större delen av året. I Sverige har vi flera ord för ungefär samma sak: myr, kärr, sumpmark, träsk, tjärn, osv. Våtmarker är en viktig del av vårt ekosystem och en kritisk plats för många djurarter, särskilt fåglar. De fyller även andra viktiga funktioner, som att upprätthålla grundvattennivån och öka variationen i landskapet.

Alla våtmarker växer med tiden igen. Hur länge det tar kan variera. Om våtmarkerna växer över kan ekosystemets balans rubbas och vattenflödet kan minska. Därför kräver de en viss mängd underhåll för att bevaras. Det är självklart viktigt att detta underhåll sköts på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. 

Vad innebär skötsel av våtmarker?

Att sköta en våtmark kan vara allt från att röja träd och buskar till att låta djur beta. En våtmark kan restaureras på olika sätt beroende på vilken typ av våtmark det är, hur den har påverkats och vilken effekt som ska uppnås. Vissa typer av våtmark, till exempel rikkärr, kräver regelbunden skötsel, medan andra typer endast behöver sporadisk skötsel när det har börjat växa igen.

Den absolut vanligaste typen av skötsel är våtmarksklippning. Det handlar helt enkelt om att klippa ner våtmarken så att den inte växer igen. Vi gör det med specialtillverkade verktyg och maskiner som är utrustade för våtmarker. Men även annan skötsel kan vara nödvändig. Till exempel kan man behöva proppa igen diken om våtmarkens vattenförhållande påverkas, eller sakta ner vattnets väg genom landskapet för att få vattnet att återmeandra (ringla sig fram igen). 

Varför är våtmarksklippning viktigt

Den vanligaste typen av skötsel är alltså våtmarksklippning. Våtmarksklippning har därmed ett antal fördelar: 

Förhindrar överväxt. Detta är självklart våtmarksklippningens huvudsakliga syfte. Våtmarker har som sagt en tendens att snabbt växa igen med vegetation, vilket gör en nedklippning nödvändig. En nedklippning ser till att ekosystemet är i balans och att den biologiska mångfalden kan bevaras. 

Förbättrar tillgängligheten. Våtmarker används ofta för rekreation och forskning. Genom att klippa ner delar av våtmarken förbättras tillgängligheten, då stigar och större ytor kan öppnas upp. Tack vare allemansrätten kan då fågelskådare, forskare, och barnfamiljer också njuta av den stora biologiska mångfalden och speciella naturen som våtmarker innebär. 

Förhindrar brandrisk. Om våtmarker växer igen kan det innebära en brandfara. Våtmarker har tack vare sin stora vattenmängd en mycket god isoleringsförmåga och stoppar naturligt bränder. Om våtmarken växer igen förloras denna förmåga till viss del. 

Vårt expertteam

Om du vill ha hjälp med att sköta eller restaurera en våtmark kan du kontakta oss på Svensk Vassklippning. Vårt team av experter i landskapsvård har omfattande erfarenhet av våtmarksklippning och har dedikerat sig till att vårda och underhålla våtmarker på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. Allt tack vare vår passion för att bevara naturens skönhet, hållbarhet och mångfald. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta de specifika behoven och kan hjälpa er att bevara och vårda våtmarker. Kontakta oss idag för hjälp med er våtmarksklippning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *