Skötsel av våtmarker Våtmarker är ett viktigt ekosystem som bidrar till biologisk mångfald och minskning av klimatpåverkan från jordbruk. Likt alla andra naturtyper kräver de skötsel. Framförallt måste de då och då klippas ner för att inte växa igen. Bevara naturens skönhet genom våtmarksklippning En våtmark är ett område där marken är mättad med vatten…