Ansökan om vattenverksamhet – Vanliga utmaningar och lösningar När du utför något ny sorts vattenverksamhet, till exempel anläggning av en brygga eller muddring, kan du behöva ansöka om tillstånd. Vi förklara allt du behöver veta, och hur vi kan hjälpa dig lösa några vanliga problem. Vad innebär egentligen vattenverksamhet?  När du arbetar med vatten på…

Skötsel av våtmarker Våtmarker är ett viktigt ekosystem som bidrar till biologisk mångfald och minskning av klimatpåverkan från jordbruk. Likt alla andra naturtyper kräver de skötsel. Framförallt måste de då och då klippas ner för att inte växa igen. Bevara naturens skönhet genom våtmarksklippning En våtmark är ett område där marken är mättad med vatten…