Priser

Våra tjänster består av en fast inställelseavgift enligt gällande prislista. Denna inkluderar 140km resa samt. 2 timmars restid. Utöver detta debiteras ytterligare restid, kilometerersättning samt. löpande timdebitering för vald tjänst.

Vi tillämpar alltid timdebitering enligt löpande räkning.

Prislista (inkl. moms)

Timdebitering

Vassklippning: 1500 kr/tim

Muddring: 2250 kr/tim

Våtmarksklippning: 1500 kr/tim

Inställelseavgift

2250 kr/objekt

Resekostnader

Restid: 425 kr/tim

Kilometerersättning: 10 kr/tim


Prislista (exkl. moms)

Timdebitering

Vassklippning: 1200 kr/tim

Muddring: 1800 kr/tim

Våtmarksklippning: 1200 kr/tim

Inställselseavgift

1800 kr/objekt

Resekostnader

Restid: 340 kr/tim

Kilometerersättning: 8 kr/tim