Mer om vass

Vass heter på latin ”Phragmites australis”

På svenska säger vi ”bladvass” och är nordens största och mest långlivade gräs. 

I Sverige är höjden upp till 3 meter och ca 1-1,8 meter under vattenytan.

Vass växer också på land

Vassbälten finns utefter strandkanter och är en karaktärsväxt i näringsrika sjöar. 

Vass växer också en bit upp på fast mark om jorden är tillräckligt fuktig.

Förökar sig med utlöparrötter

Från sina grova krypande utlöparrötter förökar sig vassen genom ett väl utvecklat 

utlöparsystem upp via stråna genom vattnet. Vass kan ha en årlig tillväxt och 

utbredning på ca 1 m.


Man skär sig lätt på bladen

Bladen kan bli upp till en halvmeter långa och har ett

karaktäristiskt ”bett” intill strået, som heter Snärpet. Det är lätt att skära sig på 

bladkanterna, där av namnet vass.

Blommorna blir silverglänsande

Vassen blommar under augusti och september med en stor och yvig vippa som först är 

brunviolett för att senare bli mera silverglänsande.

Vass kan förväxlas med Rörflen

Bladvass förväxlas ibland med Rörflen, som är ett annat storväxt gräs med breda blad. 

Rörflen heter på latin, Phalaris arundinacea.