Maskinfakta


Truxor 
Våra 13 vassmaskiner är av märket Truxor. En för ändamålet specialbyggd redskapsbärare och amfibiefordon som tillverkas i Dorotea, Sverige. Dess unika egenskaper placerar maskinen i en egen klass, när arbeten ska utföras mellan land och i vatten.

Tar sig fram med lätthet
I vattensjuka områden som varken bär person eller fordon tar sig Truxor fram med lätthet, där det är för mjukt flyter maskinen. I vatten vänder maskinen runt sin egen axel och förflyttar sig med hjälp av paddelförsedda larvband som har hydrostatisk drivning.

Minimal skada i ömtåliga områden
Lågt marktryck göra att maskinen tar sig fram utan att skada miljön i ömtåliga områden så som nationalparker och på golfbanor osv.

Maskinen fraktas med trailer
Våra vassmaskiner fraktas enkelt till uppdragsområdet på en specialbyggd trailer. Maskinen transporteras av trailern och förflyttar sig sedan själv både på land och i vatten.