Tjänster för privatpersoner

För dig som privatperson kan vi erbjuda vassklippning för att t.ex. rensa din badplats, runt din båtbrygga eller på andra platser där du vill ha bort vass eller näckrosor. 

Vi kan även hjälpa dig som har landstående vass, eftersom att våra maskiner tar sig fram både på land och i vatten. 

Som privatperson kan du självklart använda dig av RUT-avdrag när du anlitar oss. Se mer info om det nedan.

RUT-avdrag

För vassklippning kan Rutavdrag medges. Administrationen för detta hanteras och oss och om Skatteverket fattar ett positivt skattebeslut ges ni som kund rätt till skattereduktion. Blir det avslag så kvarstår betalningsskyldighet för er som kund även för det uteblivna avdraget. Läs nedan lite om vad vilka kriterier som gäller för att erhålla RUT-avdrag. Fullständig information finns på www.skatteverket.se.

Ger arbetet rätt till rutavdrag?

Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger i de flesta fall inte rätt till avdrag. De flesta ruttjänster ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Det går att få rutavdrag utan att äga bostaden.

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras på tomten där bostaden står, se Krav på din bostad.
 • Arbete på skogsmark och gemensamma ytor i en samfällighet ger inte rätt till rutavdrag.

Rutavdrag ges för att:

 • Klippa gräs, häckar, rosor och buskar.
 • Kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter.
 • Rensa ogräs och bekämpa mossa. Att rengöra tak och hängrännor ger däremot rätt rotavdrag, läs mer under Rengöring (rot).
 • Gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar.
 • Kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling.
 • Röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten.
 • Fälla och beskära träd.
 • Utföra stubbfräsning eller annat arbete för att ta bort stubbar.
 • Utföra flistuggning samt kapa och stapla ved från träd som vuxit på tomten.
 • Fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att träd tagits bort.

Krav på din bostad

För att du ska kunna få rotavdrag eller rutavdrag måste arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till din bostad. Du kan få rotavdrag eller rutavdrag för dina föräldrars bostad.

Bostad – rotarbete och rutarbete

Som bostad räknas följande:

 • Ett utrymme som du har nyttjande- eller äganderätt till, till exempel en hyresrätt eller bostadsrätt och som du till väsentlig del (huvudsakligen) bor i.
 • Garage, förråd och egen tvättstuga (räknas till bostaden).
 • Fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid.

Bostaden ska ligga inom EU/EES eller Schweiz. Reglerna för skattereduktion är desamma både utomlands och i Sverige. Om du har dubbel bosättning (bor på två ställen) räknas båda som bostad. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis entréer, trappuppgångar och gemensamma tvättstugor räknas däremot inte som bostad.

Du måste själv ha nyttjanderätten till bostaden under den tid som arbetet utförs för att få rotavdrag eller rutavdrag. En förutsättning för att du ska anses ha nyttjanderätt av bostaden är att ingen annan har sitt hushåll där. Byggnaden måste också ha utrustning och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad.