Reducera tillväxten

Optimalt att klippa vass juni – september

Den effektivaste tiden att klippa vassen är juni – september, då näringen fortfarande 

finns kvar i vasstrået. Har det inte varit klippt tidigare spelar det mindre roll när arbetet utförs.

Upprepad behandling

För att reducera vassbeståndet krävs upprepad vassklippning. 

En investering av största vikt

Vassen återhämtar sig snabbt, vilket innebär att man bör ha en långsiktig plan gällande 

klippning av sin vass. Vi rekommenderar att vassen klipps minst en gång varje år och att 

detta upprepas flera år i rad för bästa resultat. 


Vid klippning ”stryps” vassen

När vassen klipps förhindras eller ”stryps” syretillförseln genom den ihåliga stammen ner

till vassens rötter, som ofta växer i syrefattig miljö. Det är därför viktigt att klippa vassen så fort stråna bryter vattenytan.

Hänsyn till häckande fågel

Vid klippning av fjolårsvass under tidig vår, måste hänsyn tas till sjöfåglar. Har området kända häckande fågelpar, ska klippningen senareläggas.
Om bon upptäcks under pågående klippning klipps inte vassen närmast bona, utan spars till ett senare tillfälle.

För total vassutrotning

Som sagts tidigare krävs flera års upprepade klippningar för att ha möjlighet att uppnå total utrotning.
Ett sätt att påskynda utrotningen kan vara att komplettera klippningen med hjälp av en rotkniv som vertilkalskär vassens utlöparrötter och rotfiltsmatta, vilket hämmar återväxten effektivt. Värt att notera är dock att denna åtgärd räknas som muddring, vilket betyder att man kan behöva söka tillstånd.

Näckrosor som ett brev på posten

När väl vassen är utrotad så är det inte ovanligt att näckrosor tar över. Till en början kanske ett uppskattat inslag, men senare ett allt större problem.
Att bli av med näckrosor kräver att rotsystemet tas bort, ett omfattande arbete.